MEDVETANDETRÄNING

compliance træning

Vill du automatisera din medvetenhetsträning?

Med hjälp av ett unikt urval av medvetenhetsutbildningar i hög professionell kvalitet kan du utbilda dina medarbetare i ämnen som GDPR och IT-säkerhet. Vi kan hjälpa dig att automatisera dina medvetenhetsprogram samtidigt som du effektiviserar dina träningsinsatser. Vill du veta mer om våra lösningar? Så kontakta oss idag.

3 fördelar med Essens LMS

Automatiserade arbetsflöden

Vi säkerställer dig en intelligent organisatorisk implementering, vilket gör det enkelt att hantera on- och offboarding för användare i systemet.

Certifiering

Dina medarbetare får ett certifikat när de har genomfört medvetenhetsutbildningen och det är möjligt att lägga upp ett förfarande för omcertifiering.

Värdefulla rapporter

Du kan hålla koll på hur många som genomför medvetenhetsutbildningen och vilka frågor de har svårast att svara rätt på.