Knauf

Knauf:

GDPR MEDVETANDETRÄNING

1. UTMANING

KnaufA/S är en dansk tillverkare och leverantör av gipsskivor, akustiktak och byggsystem för lättviktskonstruktion. HR-Business Partner, Christina Støttrup, börjar under 2019 leta efter en hållbar och skalbar metod för att skapa den kunskapsnivå om GDPR i sin organisation som behövdes. Varken mer eller mindre. GDPR ska vara påtaglig för alla och anpassad till den enskilda avdelningens behov. Tidigare var lösningen för detaljerad, för svårfångad och för odefinierbar för den enskilde medarbetaren. GDPR-riktlinjerna och de interna processer som behövs för att rulla ut denna kunskap saknades. Christina var på jakt efter en lösning.
Knauf-logo
E-learning om GDPR

2. LÖSNING

Efter noggrant övervägande bestämmer sig Knaufat för att köra en testpilot på den danska organisationen och sedan rulla ut den i Norge, Sverige och Finland. Det hände och MOCHs medvetenhetsutbildning gick i luften på Knauf under 2021, mitt under Corona och repatriering. Det gick över all förväntan. Den online och automatiserade medvetenhetsutbildningen fick snabbt alla ombord och Knauf berättar att de är särskilt nöjda med den intuitiva och användarvänliga uppsättningen av inlärningsmoduler som automatiskt anpassar sig efter den enskilda användarens behov. Christina lyfter det grafiska upplägget i form av både text och video samt att det juridiska innehållet är tydligt, och praktiskt taget en avgörande faktor för att medarbetarna tar medvetenhetsutbildningen till sitt hjärta och gör det lättare att arbeta med i vardagslivet. Samtidigt är det en fördel att utbildningen även kan anpassas till den individuella kalendern och att sjukdom, semester och andra frånvarodagar inte hindrar den anställde från att vara med i utbildningen.

3. RESULTAT

Knauf har nu rullat ut sin medvetenhetsutbildning i Danmark, Finland, Norge och Sverige, som alla välkomnat systemet. Med lite språkliga problem initialt, särskilt i den finska, norska och svenska versionen fick Knauf också testa MOCH:s support. Lyckligtvis var MOCH:s supportteam öppet för feedback på översättningarna och genomförde de önskade korrigeringarna. I och med implementeringen av MOCH har det blivit enklare och tydligare att lära sig mer om GDPR för den enskilde medarbetaren och administrativt är det också lätt att ha en kontinuerlig överblick över vem som har gått utbildningen och inte. Dessutom är Christina exalterad över den automatiserade introduktionen av nya medarbetare som systemet själv tar hand om Det har därför blivit lite roligare och lättare att hantera följsamhet från både Christinas och kollegornas stolar.
Knauf kundecase

Comments are closed.