CYBER MEDVETANDETRÄNING

Effektiv medvetandeträning

CYBER MEDVETANDE-TRÄNING

Visste du att 70-80 % av alla hackerattacker beror på mänskliga misstag? Många experter påpekar att det inte räcker med att ha kontroll på tekniken utan att det också måste vara fokus på mänskligt beteende. Medvetenhetsträning från MOCH skapar bättre IT-säkerhet och cybermedvetenhet i din organisation.

e-learning om it-sikkerhed

Vi har använt kursen i “Cyber ​​och informationssäkerhet” för alla anställda i kommunen och tyckte att det var ett bra sätt att skapa medvetenhet. Fördelen är att det når ut till alla medarbetare i organisationen och därigenom skapar en bra kunskapsbas. Kursen kompletteras dock även med dialog med kärnverksamheten och avdelningar vid till exempel personalmöten etc. Utöver det har vi även “GDPR-kursen.

Palle Granfeldt

Informationssäkerhetssamordnare, Lyngby-Taarbæk kommun

Är du cybermedveten?

cyber awareness træning
CYBER MEDVETANDETRÄNING

VARFÖR ÄR MEDVETENHETSTRÄNING EFFEKTIVT?

Cybermedvetenhetsutbildning för dina anställda är effektiv eftersom den kan hjälpa dig att fokusera på ämnet och skapa rätt beteende i hela organisationen. Visste du att det cirka 70-80 % av alla hackerattacker och säkerhetsintrång beror på mänskliga fel? Dina anställda är din största tillgång och din svagaste länk när det kommer till din IT-säkerhet. Kom igång direkt och utbilda dina medarbetare så att du rustar dig i kampen mot cyberbrottslighet och uppnår en god IT-säkerhet.

ROBUSTA PROCEDURER

DITT ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET

Cyber medvetenhetsutbildning kan hjälpa dig att skapa en allmän och utbredd säkerhetskultur i organisationen. Dina anställda kan beskrivas som ”första försvarslinjen” eftersom de med rätt utbildning är ditt nätverk för informationssäkerhet. De kan betraktas som din ”mänskliga brandvägg”. Det är ditt ansvar att göra dina anställda cybermedvetna och träna dem i att vara medvetna när de hanterar er information. Det handlar inte om huruvida du kommer att bli hackad någon gång, utan om när. Så gör ditt vapen redo och beväpna dig i kriget mot cyberbrottslighet.

cyber awareness træning
cyber awareness træning
VAD FÅR DU?

MEDVETENHETSTRÄNING UTVECKLAD AV SPECIALISTER

Utvecklingen av vår cyber medvetenhetsutbildning har skett i samarbete med experter inom cyber- och informationssäkerhet. Dina anställda är ofta omedvetna om att de lätt kan äventyra data och konfidentiell information. Just därför betraktar företagsledare och IT-chefer anställdas omedvetna handlingar som det största kända cyberhotet. Med medvetenhetsträning fokuserar du på fallgroparna med cybersäkerhet, och dina anställda blir mer medvetna om sitt beteende. Du kan läsa mer om vad du och dina medarbetare får ut av medvetenhetsträning inom cyber- och informationssäkerhet på vår blogg.

Processen är enkel:

Anställda får en inloggning till medvetenhetsutbildningen

Du når alla i organisationen på en gång och medarbetarna kan komma åt medvetenhetsträningen från både mobil, surfplatta och datorn.

Anställda får ett certifikat

Medvetenhetsutbildningen avslutas med ett kunskapstest och  får ett certifikat via e-post. Det går bra att sätta upp omcertifiering efter ett år.

Du kan följa statistiken

Du kan följa hur många personer som har gått igenom medvetenhetsutbildningen, skicka påminnelser och se statistik ända ner på frågenivå i vår smarta efterlevnadsplattform.