MEDVETENHETSTRÄNING SOM SKAPAR VÄRDE

Medvetenhets­träning som skapar värde

Engagera dina medarbetare med medvetenhetsträning i GDPR och IT-säkerhet.
Skapa en sund lärandekultur där det är en självklarhet att följa riktlinjerna i vardagen.
Dokumentera kunskapsnivån i din organisation.

woman smiling

3 fördelar med att välja medvetenhetsträning från MOCH

Automatiserat e-postflöde

Automatisera din medvetenhetsträning med påminnelser, uppföljningar och enkel introduktion för nya medarbetare. Spara tid och öka medarbetarnas engagemang.

Relevanta fall

Medarbetarna ställs inför övningar på praktiska exempel från deras vardag som passar deras yrkesprofil.

Statistisk översikt

Du får en överblick över kunskapsnivån i din organisation, tillgång till information om var du kan göra justeringar och ett verktyg för att rapportera till ledningen.

HÖG PROFESSIONALISM

Dina anställda behöver känna till reglerna i dataskyddsförordningen – även känd som GDPR eller personuppgiftsförordningen. Genom praktiska fall går vi igenom de viktigaste reglerna i lagen och utbildar dina medarbetare i att hantera uppgifter på ett korrekt sätt. Medvetandeutbildningen har utvecklats i samarbete med specialister och pedagogiken är den bästa. Med andra ord blir komplicerad lagstiftning lätt att förstå. Medvetenhetsträning finns tillgänglig på mer än 15 språk.

EFFEKTIVT LÄRANDE

Dina medarbetare är ditt starkaste försvar, men också din svagaste länk. Ett felklick i ett mejl kan få stora konsekvenser. Med utbildning om cybermedvetenhet kan du göra hela organisationen mer cybermedveten. 
Genom interaktiva och beprövade fall lär sig dina medarbetare de viktigaste säkerhetsrutinerna inom cyber- och informationssäkerhet. Medvetenhetsträning finns tillgänglig på mer än 6 språk.

Våra kunder har gett oss betyget 9,3 på Net Promoter Score.
9/10

BIOFOS har använt kursen om cyber- ​​och informationssäkerhet i nästan ett år. Hela konceptet med modulhantering, små välformulerade uppgifter och slutprovet är jag ett stort fan av. Detta har med största sannolikhet ökat medarbetarnas medvetenhet om IT-säkerhet både i och utanför BIOFOS. MOCH-plattformen är mycket intuitiv och full av pedagogiskt lärande. På BIOFOS har jag valt att cyber- och informationssäkerhetskursen är obligatorisk för nyanställda. Detta är definitivt inte den enda kursen från MOCH som vi kommer att använda.

André Hansen

IT- och digitaliseringschef, BIOFOS

Sätt kurs mot medvetenhet!

Starta dialogen redan idag och skapa en säkrare organisation.