underslæb

Hvad er underslæb?

Underslæb, også kaldet formueforbrydelse, er betegnelsen for en handling, ved hvilken en person på uretmæssig vis tilegner sig midler eller genstande, som er i pågældende persons varetægt, men som tilhører en anden person.

Et eksempel kan være en kasserer eller en af de andre betroede medarbejdere, som stjæler af en kontantbeholdning, som vedkommende har til opgave at passe på – for eksempel i en forening eller i en organisation. Denne form for underslæb kaldes populært kassesvig.

Definition på underslæb

Den officielle definition på underslæb er ifølge den danske straffelovs § 278 en form for tyveri, som foregår i forbindelse med midler eller genstande, som allerede er i den pågældende persons varetægt.

Når en person begår underslæb, kan det også foregå ved at undlade at indfri gæld, for eksempel ved at fremsætte uberettigede indsigelser, som tvinger modparten til at lægge sag an.

Der er altså flere måder, hvorpå man kan begå underslæb, og der skelnes ikke i alvorsgrad mellem, om der er tale om pengeunderslæb eller underslæb med ting. Derfor bør man være særligt opmærksom på ikke uforvarende at begå denne alvorlige forbrydelse, hvis man er betroet økonomiske midler eller genstande.

Samtidig skal man være opmærksom på, at der er forskel på mandatsvig og underslæb. Ved mandatsvig vil en person, der forvalter en andens formue, påføre formuen tab for egen vindings skyld. Mandatsvig har sin egen særlige bestemmelse, som kan tages i anvendelse i forbindelse med forhold, som ikke giver mulighed for at rejse sigtelse for bedrageri eller underslæb.

Hvordan foregår underslæb?

Underslæb, kassesvig og andre former for lignende økonomisk kriminalitet finder sted i såvel privat som offentligt regi. Som oftest vil underslæb foregå i forbindelse med håndtering af virksomhedens eller organisationens finansielle administration.

Det er således hyppigst de medarbejdere, som sidder med regnskab, eller tegningsberettigede personer i en institution, som forestår underslæb. Underslæb og kassesvig kan foregå over en længere årrække og kan være en enkelt persons værk, ligesom underslæb kan udføres i samarbejde mellem flere personer.

Hvordan opdages underslæb oftest?

Det kan være endog særdeles vanskeligt at afdække underslæb, især hvis udåden er veltilrettelagt og udspiller sig over flere år. De seneste eksempler på underslæb begået i såvel offentligt som i privat regi fortæller deres egen klare historie om, hvor lang tid der kan gå – og hvor høje beløb der kan svindles for – førend bedrageriet opdages.

Mange virksomheder og offentlige institutioner har derfor valgt at indføre tiltag til større gennemsigtighed i den økonomiske administration, flere audits og deciderede whistleblower-ordninger, som tillader medarbejdere at anmelde en mistanke om underslæb og andre former for økonomisk bedrageri begået inden for virksomhedens rammer.

Enhver virksomhed eller organisation af en vis størrelse bør have en effektiv antikorruptionsstrategi, som giver medarbejderne mulighed for at indgive anmeldelser om underslæb og få taget deres bekymring alvorligt. Nedenfor kan du læse mere om, hvorvidt underslæb kan nå at gribe om sig, hvis der ikke skrides til handling i tide.

Eksempler på underslæb i det offentlige og private

Et af de mest kendte eksempler på underslæb begået i offentligt regi er Britta Nielsen som svindlede med offentlige tilskudsmidler og på den måde over et forløb på 16 år tilegnede sig omtrent 111 millioner kroner. Sagen fik stor bevågenhed på grund af dens grove karakter og det høje beløb – og hovedpersonen blev i 2020 idømt 6 år og 6 måneders fængsel.

Der begås også underslæb i det private erhvervsliv, både i større og mindre skala. Blandt de seneste eksempler på underslæb i privat erhvervsregi, som rent faktisk har ført til domme, finder vi en sag fra maj 2021, hvor en advokat blev dømt for underslæb af særlig grov karakter. 

Advokaten blev dømt for i en periode mellem 2014 og 2015 i egenskab af bobestyrer at have begået underslæb for 630.000 kroner af 780.000 kroner, som han hævede uden den lovpligtige forhåndstilladelse fra skifteretten. Advokaten mistede sin bestalling og fik en dom på et års fængsel betinget af 200 timers samfundstjeneste og to års prøvetid samt en kontant bøde på 25.000 kroner.

Hvordan straffes underslæb?

Den officielle strafferamme for underslæb er et vidt begreb. Hvis man er kendt skyldig i underslæb, vil man kunne risikere alt fra bødestraf til 8 års fængsel alt efter forbrydelsens karakter og beløbets størrelse.

Sådan undgår du underslæb på arbejdspladsen

Som tidligere nævnt er det en god idé at indføre en solid antikorruptionsstrategi på arbejdspladsen, herunder en whistleblower-ordning og en bæredygtig forretningsgang i forhold til behandling af indgivne klager og tip. Og så er det selvfølgelig altid smart at bevidstgøre medarbejderne om underslæb gennem kurser og efteruddannelse.

Brug awareness-træning, så I undgår underslæb og korruption

Du kan med stor fordel lade MOCH forestå undervisning i, hvordan man undgår underslæb, korruption og bedrageri. MOCH tilbyder en række online kurser og e-learning-forløb, som har til formål at bibringe medarbejderne en øget forståelse for, hvordan man undgår økonomisk kriminalitet i virksomheder og organisationer.

Kontakt os og lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og dine medarbejdere med awareness træning.

Comments are closed.