smørelse

Hvad er smørelse?

Smørelse kaldes også ”facilitation payment” og er betegnelsen for en type betaling, som har til formål at fremskynde udførelse af en handling. Den mest kendte definition på smørelse er en betaling, som forekommer i forbindelse med transaktioner eller tjenester, som den ”smørende” part har lovlig ret til.

Der er således forskel på smørelse og reel bestikkelse som overtalelse. Når vi snakker bestikkelse, vil der typisk være tale om en betaling, som har til formål at frembringe et ulovligt forhold. Det kan for eksempel være betaling for at begå et tyveri eller en mere alvorlig forbrydelse. Og smørelse vil heller ikke falde under betegnelsen hård korruption.

Er facilitation payments (smørelse) ulovligt?

Smørelse falder i et gråzone-område, idet der i visse lande og kulturer er kutyme for at smøre eksempelvis leverandører eller samarbejdspartnere. I nogle lande er smørelse endda lovligt.

Som hovedregel er smørelse ulovligt i Danmark. Loven siger samtidig, at hvis smørelse er ulovligt i det land, hvor den finder sted, vil pågældende virksomhed eller organisation også kunne blive dømt herefter på dansk grund.

Justitsministeriet har dog valgt at fritage for domme angående smørelse, som er foregået i lande, hvor handlingen enten er lovlig, eller der er en stærk tradition for at smøre sig ud af visse situationer – for eksempel som beskrevet længere nede. Ellers ville det i praksis være umuligt at drive forretning i disse lande.

Er der forskel på at modtage og tilbyde smørelse?

Set fra et lovligt perspektiv er det lige så ulovligt at modtage smørelse, som det er at tilbyde. Du vil altså kunne risikere at havne i fedtefadet, hvis du vælger at modtage en gave fra en kunde eller en anden interessent i din organisation.

Hvem benytter sig af smørelse?

Som nævnt er det mere almindeligt i nogle kulturer end i andre at benytte sig af smørelse. Samtidig vil det være normalt for embedsmænd og forretningsdrivende i sådanne lande at forvente denne ydelse.

Derfor vil retten som beskrevet ovenfor ofte se bort fra virksomheder, som smører leverandører eller embedsmænd i lande, hvor der findes tradition herfor.

Smørelse i Danmark og udlandet

I Danmark er smørelse ikke nær så udbredt som i andre dele af verden, og vi har ikke nogen særlig tradition for smørelse herhjemme.

Et eksempel på smørelse er, når myndighederne ved en grænseovergang tilbageholder gods, indtil de har fået betaling. Smørelse handler således primært om at få tingene til at glide lidt ekstra let og ubesværet.

Eksempler på smørelse og domme

Det er ikke uden konsekvenser at modtage smørelse. I Danmark faldt der i 2016 en opsigtsvækkende dom for smørelse, hvor flere offentligt ansatte blev idømt op til fire måneders fængsel for at have modtaget gaver fra en privat IT-udbyder.

Retssagen fik stor bevågenhed på grund af såvel emnet som de hårde straffe. Mange aktører i det danske erhvervsliv gav efterfølgende udtryk for stor overraskelse over netop disse forhold. Smørelse er nemlig ikke noget ukendt fænomen i Danmark – og det er ikke alle, som er opmærksomme på, hvornår der er tale om smørelse.

Awareness-træning om smørelse og anti-korruption

Hvis du ønsker at klæde dine medarbejdere fornuftigt på, i forhold til hvornår de skal takke nej til eksempelvis fodboldbilletter, hardware eller en dyr middag, kan du med fordel lade dem gennemføre awareness-træning om smørelse og korruption hos MOCH, som foregår online via e-learning. På den måde kan de undgå at havne i en situation som de offentligt ansatte beskrevet i afsnittet ovenfor.

Comments are closed.