retten til at blive glemt

GDPR: Retten til at blive glemt

Sidder du i HR-afdelingen og håndterer persondata? Så er du måske blevet bekendt med artikel 17, som handler om sletning af data og retten til at blive glemt? Det kan være, at du er stødt på artiklen i forbindelse med tidligere ansøgere, som ønsker at få slettet deres persondata. GDPR kan være svært at navigere i, men her i artiklen kan du blive klogere på retten til at blive glemt. 

Vores grundlæggende GDPR-kursus gennemgår de vigtigste emner inden for den registreredes rettigheder. Derudover tilbyder vi en unik GDPRMaster Class, som er målrettet HR-medarbejdere. I dette tillægsmodul, går vi i dybden med GDPR’s betydning for HR og sletning af persondata.

Billeder og videoer af tidligere medarbejdere

I vores artikel om GDPR for HR og ledere kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig til sletning af billed- og videomateriale. 

Udover retten til at blive glemt, gennemgår vi i vores kursus 5 andre rettigheder, som den registrerede har.

Afgørelser fra Datatilsynet

Der er blevet rettet kritik mod en række virksomheder, som ikke har efterlevet reglerne om retten til at blive glemt. I nogle sager er der også faldet en afgørelse fra Datatilsynet. Som HR-medarbejder er du og din virksomhed dataansvarlig. Derfor er det vigtigt, at du og dine medarbejdere er klædt på til at håndtere personoplysninger korrekt.

HR afdelingens ansvar i forbindelse med retten til at blive glemt

Som HR-afdeling har I en række forpligtelser, der skal overholdes. Retten til at blive slettet er en rettighed som ansøgere, nuværende samt tidligere medarbejdere har. Som HR-afdeling og dataansvarlig er der derfor nogle ting I skal være opmærksomme på ifm. Retten til at blive slettet.

Virksomheders lagring af persondata

Da Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft i maj 2018, stillede den krav til andre arbejdsgange. For HR-medarbejdere gælder det særligt håndteringen af de data de til dagligt arbejder med.

FAQ

GDPR står for General Data Protection Regulation og har været på mange organisationers dagsorden siden maj 2018. Læs mere om GDPR i vores anden artikel. 

Personoplysninger er data, der kan henføres til en fysisk person. Der findes almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Det kan du læse mere om i vores artikel.

Når virksomheder og organisationer registrerer personoplysninger, har den registrerede nogle rettigheder. En af de rettigheder er retten til at blive glemt. Den kan man gøre brug af, hvis man tilbagetrækker sit samtykke. Der er situationer, hvor det ikke giver mening af tilbagetiltrække sit samtykke. Man kan fx ikke bede sin arbejdsgiver om at slette sit kontonummer, da det er en forudsætning for at få udbetalløn.

Hvis den registrerede tilbagekalder sit samtykke. Hvis oplysningerne ikke længere er relevante for organisationen at opbevare og der ikke er et retligt grundlag.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke og få slettet de personoplysninger en virksomhed har om dig. 
Hvis du ønsker, at en organisation skal slette de personoplysninger de har om dig, skal du tilbagekalde dit samtykke.

Afsnittet om retten til at blive glemt har betydning for behandling af ansøgeres samt nuværende og tidligere medarbejderes personoplysninger. Du og dine kollegaer kan lære mere om det i vores Master Class.

Der kan være omstændigheder, hvor retten til at blive glemt ikke kan bruges. Det kan fx være, hvis en organisation skal bruge oplysningerne for at overholde en kontrakt. Der kan også være anden lovgivning som spiller ind, som fx at man skal gemme fakturaer i mindst fem år.

Retten til at blive slettet gælder ikke i alle tilfælde. Der visse typer af persondata som virksomheder gerne må beholde, fx fakturaoplysninger.

Virksomheder indsamler både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger.

Hvis den registrerede har ret til at få sine oplysninger slettet, skal din virksomhed som hovedregel gøre det hurtigst muligt.

Comments are closed.