interessekonflikter

Hvad er en interessekonflikt?

Interessekonflikter er situationer, som opstår, når en kollega eller medarbejders personlige interesser er i fare for at kompromittere hans eller hendes professionelle dømmekraft i forhold til beslutninger eller handlinger på arbejdspladsen. Disse forhold kan involvere sociale elementer såsom familie eller venner eller økonomiske faktorer.

Interessekonflikter er et temmelig normalt fænomen i det professionelle liv. Vi hører ofte om ledere, som favoriserer familie og venner i forbindelse med ansættelse, lønforhøjelse eller fordeling af opgaver. Dette kaldes for nepotisme og ses både i det offentlige system og i det private erhvervsliv.

Andre former for interessekonflikter berører forskellige former for interesser, både økonomiske og sociale. Måske accepterer en medarbejder gaver fra en potentiel leverandør for dernæst at tale i vedkommendes favør over for ledelsen. Eller en advokat repræsenterer to klienter med modsatrettede interesser i den samme sag.

Disse er meget forskellige eksempler på interessekonflikter, men hører faktisk alle hjemme under denne betegnelse. I det følgende vil vi se nærmere på, hvordan interessekonflikter typisk opstår inden for den offentlige sektor.

7 eksempler på interessekonflikter i det offentlige og i det private

Hvis din organisation arbejder med udbud af kontrakter, for eksempel i forbindelse med opførelse af byggeri eller varetagelse af kommunale opgaver, kan der opstå interessekonflikter.

  1. Et eksempel på en interessekonflikt kan være, hvis ægtefællen til den medarbejder, som har til opgave at føre tilsyn med udbuddet, arbejder for eller på anden måde er affilieret med en af tilbudsgiverne. I vores anti-korruption awareness træning lærer du og dine medarbejdere, hvordan I skal forholde jer i en lignende situation.
  2. Interessekonflikter kan også opstå i en situation, hvor en offentligt ansat har en bibeskæftigelse i en virksomhed eller en organisation som skal indhente godkendelser eller tilladelser i den offentlige institution, hvor han eller hun er ansat.
  3. En højt rangerende medarbejder med en bestyrelsespost i et privat selskab er ligeledes i farezonen for at udvikle interessekonflikter.
  4. Et fjerde eksempel på en kendt interessekonflikt er, når en person på en magtfuld position i den offentlige virksomhed plejer privat omgang med en person i en tilsvarende stilling hos en tilbudsgiver. Det kan være, at tilbudsgiver har inviteret på en dyr ferie eller byder på fine middage. I så fald vil muligheden for at bevare et upartisk forhold kunne betvivles.
  5. Der kan også hurtigt ske en sammenblanding af professionelle og politiske interesser, som kan føre til interessekonflikter. Et eksempel herpå er, hvis en medarbejder fra den tilbudsgivende virksomhed arbejder sammen med chefen for den ordregivende myndighed i et politisk parti. Også her kan det være svært at holde tingene adskilt.
  6. Inden for det juridiske system kan der opstå interessekonflikter, hvis dommeren i en sag for eksempel har et økonomisk forhold til en af parterne. Det kan for eksempel være, at han eller hun har aktier i det firma, som er stillet foran domstolen. I så tilfælde bør dommeren altid erklære sig inhabil.
  7. Ligeledes må en advokat heller ikke repræsentere begge parter i eksempelvis en skilsmissesag. Dette ville være en klokkeklar anledning til en interessekonflikt, idet advokaten være i besiddelse af fortrolige oplysninger angående begge parter.

Hvordan kan jeg undgå, at der opstår interessekonflikter i min organisation?

Det bedste, du kan gøre for at undgå interessekonflikter i din organisation, er at holde informationsniveauet højt. Det er en god idé at have en fastlagt politik for, hvad en medarbejder må foretage sig, når det handler om bibeskæftigelse, og hvilken form for oplysningspligt der gør sig gældende. Det er meget vigtigt, at medarbejderne ikke er i tvivl om, hvordan interessekonflikter opstår.

Derfor bør du uddanne dine medarbejdere inden for anti-korruption.

Du kan med stor fordel investere i et compliance og awareness-kursus hos MOCH. Her kan dine medarbejdere lære, hvad det vil sige at være habil eller inhabil, hvornår en situation kan karakteriseres som en interessekonflikt, og hvordan man kan håndtere interessekonflikter.

Når du lader dine medarbejdere gennemfører et af de mange e-learning-kurser, som MOCH udbyder, ruster du dem til at imødegå de udfordringer, som kan opstå, når man skal vurdere, om der er optræk til interessekonflikter. Læs mere om MOCHs kursus om anti-korruption, som har fokus på at undgå underslæb og interessekonflikter i form af bestikkelse og smørelse i offentlige såvel som i private virksomheder.

Kontakt os gerne og hør mere om, hvordan vores awareness træning kan skabe værdi i din organisation.

Comments are closed.