GDPR Master Classes

GDPR MASTER CLASSES

Vores GDPR awareness træning handler om de grundlæggende krav og regler, du skal være opmærksom på, når du behandler personoplysninger. Derudover har vi også et udvalg af supplerende Master Classes målrettet specifikke medarbejdergrupper, som går i dybden med lovgivningen inden for 4 fagområder. Herunder kan du læse om de 4 forskellige Master Classes for hhv. marketingmedarbejdereHR og lederetillidsrepræsentanter og redaktionelle medarbejdere.

gdpr master classes
GDPR for HR og ledere

GDPR FOR HR OG LEDERE

HR-medarbejdere og ledere har et særligt ansvar ift., hvordan og hvornår de behandler personoplysninger om medarbejdere som en del af deres arbejde – både før, under og efter ansættelsen. De behandler bl.a. personoplysninger i deres arbejde, når de rekrutterer nye medarbejdere, håndterer personalesager og sygefravær, og når de holder MUS- og lønsamtaler.

Derfor er det vigtigt, at de kender til de problemstillinger, der gør sig gældende ift. behandling af medarbejderoplysninger og kan sikre, at oplysningerne ikke bliver misbrugt eller ender i de forkerte hænder.

I dette kursus bliver de punkter i databeskyttelsesforordningensom er særligt relevante for HR-medarbejdere og ledere gennemgået herunder bl.a.:

 • Følsomme og fortrolige personoplysninger.
 • Formål og retligt grundlag.
 • Nødvendige oplysninger og formålsbegrænsning.
 • Oplysningspligt.

GDPR FOR MARKETINGMEDARBEJDERE

I kurset om GDPR for marketingmedarbejdere lærer dine medarbejdere, hvordan databeskyttelsesforordningen påvirker deres marketingarbejde ift. B2C markedsføring.

I arbejdet med B2C marketing har dine medarbejdere et særligt ansvar ift., hvordan og hvornår de bruger forbrugernes og kundernes personoplysninger til at markedsføre produkter og services. Marketingmedarbejdere anvender nemlig dagligt personoplysninger i deres kommunikation med forbrugerne, fx når de tilrettelægger nyhedsbreve, kampagner og konkurrencer, samt når de udarbejder opslag til eller køber reklamer på sociale medier.

Derfor er det vigtigt, at de ved, hvilken betydning databeskyttelsesforordningen har ift. markedsføringsloven.

I dette kursus bliver marketingmedarbejdere uddannet og testet i de grundlæggende principper inden for:

 • Formål med indsamling af data.
 • Retligt grundlag.
 • Oplysningspligten.
 • Privatlivspolitik.
 • Reglerne for samtykke, herunder tilbagetrækning af samtykke.
 • Hvilke ting, der ifølge lovgivningen defineres som markedsføring.
 • Lovgivning ift. retargeting og programmatic ads.
 • Cookie-samtykke og samtykke på sociale medier.
 • Robinsonlisten.
 • Privacy by design and default på hjemmesider og apps.
 • Køb og videregivelse af personoplysninger.
GDPR for marketing
GDPR for tillidsrepræsentanter

GDPR FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

I kurset om GDPR for tillidsrepræsentanter lærer dine medarbejdere, hvordan databeskyttelsesforordningen påvirker deres arbejde.

Tillidsrepræsentanter betragtes som lokale repræsentanter på deres arbejdspladser. I forbindelse med valget af tillidsrepræsentanter, har fagforeningen delegeret en række beføjelser til dem, som inkluderer at behandle personoplysninger – fx retten til at forhandle lokalaftaler samt modtage ansættelseskontrakter og lønoplysninger – og de er derfor forpligtet til at leve op til databeskyttelsesforordningen.

Det er derfor vigtigt, at dine medarbejdere, som agerer tillidsrepræsentanter, lever op til databeskyttelsesforordningen og er opmærksomme på, hvorvidt en oplysning er relevant og nødvendig for at kunne udføre deres opgaver som tillidsrepræsentanter.

I dette kursus vil dine medarbejdere blive uddannet og trænet i:

 • Regler ift. sikkerhedsbrud.
 • Behandling og lagring af personoplysninger.
 • Oplysningspligt og indsigtsret.
 • Berigtigelse og sletning.
 • Hvad sker der, hvis tillidsrepræsentanthvervet ophører for den pågældende person.

GDPR FOR REDAKTIONELLE MEDARBEJDERE

I kurset om GDPR for redaktionelt arbejde lærer dine medarbejdere, hvordan databeskyttelsesforordningen påvirker deres arbejde.

Som udgangspunkt er det journalistiske og redaktionelle arbejde nemlig undtaget databeskyttelsesforordningen, og i stedet træder de pressejuridiske regler samt loven om massemediers informationsdatabaser i kraft.

Derfor er det vigtigt, at de ved, hvilke særlige regler der gælder for det journalistiske og redaktionelle arbejde hos massemedier, når de behandler personoplysninger.

I dette kursus vil dine medarbejdere blive uddannet og trænet i:

 • Hvornår loven om massemediers informationsdatabaser gælder.

 • Hvad der er en informationsdatabase.

 • Hvilke regler der gælder ift. behandling af personoplysninger.

 • Hvilke sikkerhedskrav der er.

 • Hvem der er dataansvarlig.

GDPR for redaktionelle medarbejdere