datatilsynet

Datatilsynet anbefaler kontinuerlig GDPR træning

Din GDPR træning skal tages seriøst, og det gør vi hos MOCH. I e-learningen gennemgår vi reglerne inden for GDPR, så dine medarbejdere bliver klædt på til, hvordan de skal håndtere persondata korrekt. Læringen foregår på en involverende måde, så de husker dét, de lærer. 

Datatilsynet påpeger, at kontinuerlig GDPR træning og certificering er vigtig, når du træner dine medarbejdere.

Videregivelse af personlige oplysninger

Datatilsynet har i april offentliggjort en afgørelse om risikovurdering ved videregivelse af personoplysninger. Sagen handlede om, at der ved en virksomheds besvarelse af kundehenvendelser blev videregivet personoplysninger. Det var bl.a. oplysninger om lokation, som blev givet videre til uvedkommende.

I GDPR awareness træningen handler et af modulerne eksempelvis om, hvorvidt der ligger et retligt grundlag for at videregive oplysningerne. Der er også moduler, som handler om krav til god databehandlingsskik, den registreredes rettigheder og Privacy by Design and Default. 

Læs mere om vores GDPR awareness træning.

Datatilsynet har i afgørelsen lagt vægt på, at der ikke eksisterer tilstrækkelig uddannelse og træning af medarbejderne i databeskyttelse.

De tiltag, der er foretaget, er nemlig, at forskellige medarbejdere har gennemgået ét kursus siden den 25. maj 2018.

Recertificering og opslagsværk

Fordelen ved at træne dine medarbejdere med awareness træning fra MOCH er, at vores kurser har recertificering. Det betyder, at dine medarbejdere skal igennem den afsluttende test igen, når der er gået et tidsrum, som du vælger. Det kan fx være, når der er gået et år. På den måde kan de få et nyt certifikat og holde deres viden opdateret. Vi opdaterer løbende vores kurser i samarbejde med juridiske eksperter, når der kommer nye tilføjelser til lovgivningen. På denne måde er dine medarbejdere opdaterede, når de tager awareness træningen. Der er også mulighed for, at de kan bruge awareness træningen som et opslagsværk. På den måde kan de nemt slå noget op, hvis der er noget, de bliver i tvivl om.

Comments are closed.