Bestikkelse

Hvad er bestikkelse?

Bestikkelse er per definition en ulovlig og uetisk praksis, som involverer tilbud om værdier i bytte for handlinger eller favorisering. Det kan for eksempel dreje sig om kontante beløb eller værdifulde gaver, som gives i bytte for særbehandling.

Som regel taler vi om korruption, når det handler om at bestikke magthavere eller myndigheder, for eksempel politiet, politikere eller andre embedsmænd. Men bestikkelse forekommer på mange niveauer, såvel i den offentlige sektor som i den private sektor. Og da bestikkelse findes i mange grader, er det vigtigt at være opmærksom på situationer, hvor man som del af eksempelvis et kunde-/leverandørforhold har en fordel.

I den private sektor betegnes bestikkelse som returkommission. Princippet i returkommission er meget lig det, som ligger til grund for egentlig bestikkelse. Den eneste forskel er, at returkommission foregår mellem private parter, hvor bestikkelse ifølge straffeloven foregår mellem private borgere og private juridiske personer og så den offentlige sektor i skikkelse af embedsmænd, magthavere med videre.

Er bestikkelse ulovligt?

Det korte svar på dette spørgsmål er ja – bestikkelse er ulovligt og kan straffes efter straffelovens § 144. Dette gælder for både passiv bestikkelse, det vil sige, når man som embedsmand eller lignende modtager eller kræver bestikkelse, og aktiv bestikkelse, altså når man giver eller faktisk blot tilbyder bestikkelse.

Bestikkelse kan straffes med op til seks års fængsel – og returkommission med op til fire. Der er derfor god grund til at tage bestikkelse meget alvorligt. I det følgende kan du læse et eksempel på, hvorledes loven om bestikkelse er blevet håndhævet i Danmark inden for de seneste år.

En sag om bestikkelse af offentligt ansatte

Et af de mest kendte eksempler på bestikkelse og korruption her i Danmark handler om en storleverandør af it-løsninger. Leverandøren til offentlige virksomheder og organisationer blev i 2016 ufrivillig hovedaktør i det, der ofte refereres til som danmarkshistoriens største bestikkelsessag.

Syv offentligt ansatte personer blev anklaget og dømt for at have modtaget bestikkelse fra leverandøren i form af forbrugerelektronik, herunder iPhones og iPads. Den hårdeste af de syv domme lød på halvandet års fængsel til en tidligere it-driftschef i en af Regionerne.

Også medarbejderne, som stod for den aktive del af bestikkelsen, modtog hårde domme. Blandt andet blev en tidligere salgschef idømt 12 måneders ubetinget fængsel for bestikkelse. Og selve virksomheden blev som juridisk person pålagt at betale en bøde til den danske stat på 10 millioner kroner.

Hele lavinen begyndte at rulle, da en nytiltrådt direktør opdagede en særlig konto, på hvilken der blev hensat midler til indkøb af blandt andet bestikkelsesgaver, dyre middage og luksusrejser. Pengene stammede fra leverancer af it-udstyr til en af Regionerne.

Hvordan undgår jeg korruption i min organisation?

Hvis du som ansvarlig for en organisation ønsker at undgå at havne i en lignende situation, kan det godt betale sig at etablere en effektiv whistleblower-ordning i organisation økonomi og finansafdeling. Der skal herske en fornuftig arbejdsgang omkring denne. Samtidig bør du i videst muligt omfang sørge for, at alle regnskaber er gennemsigtige, og at der gennemføres regelmæssig audit af kommandovejene. Og endelig kan du med stor fordel oplyse medarbejderne om bestikkelse gennem awareness-træning om anti-korruption og bestikkelse, som de kan gennemføre som led i virksomhedens anti-korruptionsstrategi.

Lær mere om at undgå bestikkelse og korruption på et e-learning-forløb

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan gøre medarbejdere opmærksomme på at undgå bestikkelse og korruption i den offentlige eller private sektor, kan du med fordel skrive til os og booke en uforpligtende demo. E-learningen er udviklet i samarbejde med fageksperter på området og bygger på solide læringsprincipper.

Med e-learningen bliver medarbejderne klogere på at undgå bestikkelse, smørelse og andre former for korruption. Derudover lærer de, hvad de skal være opmærksomme på, da det er et område med gråzoner.

Du er velkommen til at ringe til os og høre mere om vores online awareness-træning.

Comments are closed.